OPZ

Dětská skupina Sluníčka na Terase – Ústí nad Labem

 • Adresa: Mírová 2861, Ústí nad Labem 400 1
 • Kapacita: 12 dětí
 • Kontakt do dětské skupiny: +420 736 293 877
 • Kontakt vedení: +420 608 650 252+420 777 072 287
 • Provozní doba: 7:30 – 15:30
 • O vaše děti se starají 2 kvalifikované chůvy: Helena a Eliška
 • Děti mají celodenní bohatý program, který se řídí plánem výchovy a péče DS Sluníčka
 • Děti chodí na procházky do parku a na hřiště v okolí dětské skupiny
 • Rodič si může objednat oběd pro dítě ze školní jídelny nebo si nosí oběd vlastní z domova, svačiny si rodič nosí vlastní
 • Pitný režim zajištěn
 • Zájemci pište: info@dsslunicka.cz nebo volejte +420 777 072 287