OPZ

Dětská skupina Sluníčka Na Kohoutě – Ústí nad Labem

 • Adresa: Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem 400 01
 • Kapacita: 12 dětí
 • Kontakt do dětské skupiny: +420 732 783 133
 • Kontakt vedení: +420 608 650 252, +420 777 072 287
 • Provozní doba: 7:30 – 15:30
 • O vaše děti se starají 2 kvalifikované chůvy: Martina a Iva
 • Děti mají celodenní bohatý program, který se řídí plánem výchovy a péče DS Sluníčka
 • Děti chodí na procházky na hřiště a louky v okolí dětské skupiny
 • Rodič si může objednat oběd pro dítě ze školní jídelny nebo si nosí oběd vlastní z domova, svačiny si rodič nosí vlastní
 • Pitný režim zajištěn
 • Zájemci pište: info@dsslunicka.cz nebo volejte +420 777 072 287