OPZ

Co je to mateřské centrum?

Mateřské centrum Sluníčka

Mateřské centrum nabízí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci.

Základním posláním mateřských center je primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti:

  • nabízíme veřejný a bezpečný prostor pro rodinu
  • umožňujeme prevenci sociálního vyloučení
  • podporujeme vícegenerační soužití
  • podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte
  • Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy
  • Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci
  • Posilujeme vztahy v rodině
  • Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání – pořádáme vzdělávací kurzy.